Επιχειρησιακος Σχεδιασμος

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να επαναπροσδιοριστούν ο σκοπός της ύπαρξής τους στην αγορά καθώς και η αποστολή τους, ούτως ώστε να αναπτύξουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και βασικές ικανότητες.

Η Stephanou Audit προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συνεργαζόμαστε στενά με τον πελάτη υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις παγκοσμίως για να καθορίσουμε τη στρατηγική και τους στόχους και να αναπτύξουμε μεθόδους και διαδικασίες που θα δημιουργήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
 • Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανάλυση Κινδύνων & Συμμόρφωση
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Οργάνωση εσωτερικού ελέγχου
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Έρευνες αγοράς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών
 • Προετοιμασία συμβάσεων πώλησης, συμβάσεων μίσθωσης και άλλων εγγράφων & Πιστοποιήσεις
 • Αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού
 • Υπηρεσίες κατάρτισης στη λογιστική και τους υπολογιστές
 • Προετοιμασία προϋπολογισμού και ταμειακών ροών

Sign Up

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine