Γραμματειακες Υπηρεσιες - Εταιρικη Διακυβερνηση και Εσωτερικος ελεγχος

Η Stephanou Audit παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ορθά μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, διασφαλίζουμε ότι η εταιρεία του πελάτη συμμορφώνεται πλήρως με τους ζητούμενους στόχους. Η ομάδα μας επιβεβαιώνει ανά πάσα στιγμή ότι τα αρχεία της πελάτιδας εταιρείας είναι ενημερωμένα και ότι τα νόμιμα έγγραφα συμπληρώνονται, υπογράφονται και κατατίθενται έγκαιρα.

Γραμματειακές Υπηρεσίες:
 • Παροχή Γραμματέα Εταιρείας
 • Προετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων των μετόχων και των διευθυντικών στελεχών
 • Υποστήριξη για αλλαγές στο Καταστατικό και τα Άρθρα της Εταιρείας
 • Προετοιμασία και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης
 • Προετοιμασία Εξουσιοδοτήσεων
 • Διατήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων
 • Εφαρμογή αλλαγών στους μετόχους
 • Αύξηση και Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 • Αλλαγή ονόματος
Κάθε επιχειρηματική οντότητα, προκειμένου να λειτουργεί παγκοσμίως με επιτυχία και αποτελεσματικά, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα Γραμματειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις οποίες να μπορεί να εξαρτηθεί. Αυτό ακριβώς είναι το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης:
 • Διαχείριση της έκδοσης παραγγελιών αγοράς, τιμολογίων πωλήσεων, πιστωτικών σημειωμάτων και statements οφειλετών
 • Διαχείριση αλληλογραφίας με τρίτους
 • Διαχείριση αλληλογραφίας τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Προετοιμασία μισθοδοσίας υπαλλήλων και στελεχών
Τραπεζικές Υπηρεσίες:
 • Σύσταση πελατών σε αξιόπιστες τράπεζες
 • Άνοιγμα Εταιρικών και Καταπιστευτικών Λογαριασμών
 • Λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών
 • Διευθέτηση, χειρισμός και μεταβίβαση ενέγγυων πιστώσεων
 • Υποστήριξη στην οργάνωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
 • Υποστήριξη στην οργάνωση on-line τραπεζικών υπηρεσιών 
Άλλες Υπηρεσίες:
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας (Πιστοποιητικό Ενημερότητας)
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας
 • Καταχώριση Web Domain

Sign Up

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine