Λογιστικες και Φορολογικες Υπηρεσιες (ΦΠΑ)

Τα ακριβή, καλά οργανωμένα οικονομικά αρχεία μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και είναι θεμελιώδους σημασίας για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που καλείστε να πάρετε κάθε μέρα.

Η Stephanou Audit παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαλεία υποστήριξης, καθοδήγηση και εκπαίδευση που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να ασχοληθείτε με αυτό που μετράει.

Η ομάδα των υψηλά ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών μας μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πελατών της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Τήρηση των κατάλληλων βιβλίων και αρχείων με τη χρήση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων σε σύστημα πολλαπλών νομισμάτων που επιτρέπει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων σε κάθε νόμισμα
  • Προετοιμασία των περιοδικών λογιστικών εκθέσεων διαχείρισης που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη
  • Προετοιμασία διαφόρων αναφορών για σκοπούς διαχείρισης, όπως προϋπολογισμοί, προβλέψεις ταμειακών ροών μαζί με αναφορές διακύμανσης σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα
  • Επαναδιατύπωση λογαριασμών για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΔΛΠ / GAAP
  • Συμφωνία και ανάλυση τραπεζικών καταστάσεων
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll)
  • Υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων
  • Τήρηση βιβλίων και αρχείων για σκοπούς ΦΠΑ και ετοιμασία των δηλώσεων ΦΠΑ
  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ)

Sign Up

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine