Η Εταιρεια μας

Η Stephanou Audit είναι μια κορυφαία, δυναμική εταιρεία Certified Accountants & Auditors (Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών),  και επιχειρηματικών συμβούλων με έδρα την Κύπρο. Από την ίδρυσή της το 1984 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει κερδίσει αξιοζήλευτη φήμη για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες. Οι Υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:Ελεγκτικές ΥπηρεσίεςΛογιστικές Υπηρεσίες και ΦΠΑΦορολογικές Υπηρεσίες Εταιρικές Υπηρεσίες & υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισηςΧρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΕπιχειρησιακός Σχεδιασμός & ΣυμβουλευτικήΕταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός ΈλεγχοςΣχηματισμός  Εταιρειών στην ΚύπροΣχηματισμός  Εταιρειών σε άλλες χώρεςΠρόγραμμα απόκτησης Κυπριακής (EU) ΥπηκοότηταςΣυμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων Αφήστε εμάς να φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες της εταιρείας σας, και κάνετε αυτό που σίγουρα γνωρίζετε να κάνετε ...


Read More 

Υπηρεσιες

Έλεγχος και Διασφάλιση

ελεγχος και Διασφαλιση

Οι εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, υποχρεούνται βάσει νόμου, να υποβάλλουν ετησίως Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις στις Φορολογικές Αρχές και τον Έφορο Εταιρειών μαζί με την Ετήσια Έκθεση (IR4 και HE32). Για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, ακολουθούμε τα ακριβή πρότυπα των Κυπριακών ρυθμιστικών αρχών και των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (Ι.F.R.S. & I.A.S.).Στην Stephanou Audit, αναγνωρίζουμε ότι ο Έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων μίας εταιρείας είναι πολύ περισσότερο από μια τυπική υποχρέωση, είναι μια πραγματική αναγκαιότητα. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου (audit) υψηλής ποιότητας που θα προσθέσουν αξία στην επιχείρησή σας προσθέτοντας αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις σας και δίνοντας στους πελάτες, πιστωτές και χρηματοδότες σας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς την εταιρεία σας. Ο Ετήσιος Έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας είναι μια ανεξάρτητη εκτίμηση της εγκυρότητας και της ορθότητας με την οποία οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται από τη διοίκησή της. Πρέπει να είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη και να διεξάγεται με ακεραιότητα και επαγγελματισμό, τόσο για να προστατεύσει την επιχείρηση όσο και για να την βοηθήσει να ευδοκιμήσει. Ο βασικός σκοπός του έλεγχου είναι η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας οργάνωσης.Η προσέγγιση μας κατά τον έλεγχο μίας εταιρείας είναι πάντα προσαρμοσμένη στη δομή της επιχείρησης του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε καινοτόμες εφαρμογές και σε ειδικό λογισμικό ελέγχου που επιτρέπει την εκτέλεση της διαδικασίας με τον πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Η διαδικασία του ελέγχου μας έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία του τομέα που δραστηριοποιείται ο κάθε πελάτης, το μέγεθος του, τις δραστηριότητές του και το νομικό καθεστώς στο οποίο είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται η κάθε επιχείρηση. Οι πελάτες μας γνωρίζουν και εκτιμούν το γεγονός ότι είμαστε στη διάθεση τους ανά πάσα στιγμή. Όλο το προσωπικό τηρεί τη φιλοσοφία της επιχείρησης, η οποία καθορίζει ως προτεραιότητα μας τον υψηλό βαθμό ακεραιότητας, την απόλυτη εμπιστευτικότητα και αφοσίωση στους πελάτες κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γνωρίζουν ότι οι εκθέσεις ελέγχου μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και ότι ο απώτερος σκοπός μας είναι υψηλότερη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πελάτη.Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να οικοδομήσετε και να βελτιώσετε την επιχείρησή σας μέσω των τεχνικών μας δεξιοτήτων, της πολύχρονης εμπειρίας μας (33+ χρόνια) και της επιχειρηματικής μας οξύνοιας. Οι υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης περιλαμβάνουν:Τον υποχρεωτικό (βάσει νόμου) έλεγχο των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.Τον Έλεγχο των ετοιμασμένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςΤον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςΤην Αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεωνΤην Ανασκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών πληροφοριώνΤην Προετοιμασία Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IAS)

Read More 

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες (ΦΠΑ)

Λογιστικες και Φορολογικες Υπηρεσιες (ΦΠΑ)

Τα ακριβή, καλά οργανωμένα οικονομικά αρχεία μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και είναι θεμελιώδους σημασίας για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που καλείστε να πάρετε κάθε μέρα.Η Stephanou Audit παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαλεία υποστήριξης, καθοδήγηση και εκπαίδευση που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να ασχοληθείτε με αυτό που μετράει.Η ομάδα των υψηλά ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών μας μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πελατών της.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:Τήρηση των κατάλληλων βιβλίων και αρχείων με τη χρήση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων σε σύστημα πολλαπλών νομισμάτων που επιτρέπει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων σε κάθε νόμισμαΠροετοιμασία των περιοδικών λογιστικών εκθέσεων διαχείρισης που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτηΠροετοιμασία διαφόρων αναφορών για σκοπούς διαχείρισης, όπως προϋπολογισμοί, προβλέψεις ταμειακών ροών μαζί με αναφορές διακύμανσης σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματαΕπαναδιατύπωση λογαριασμών για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΔΛΠ / GAAPΣυμφωνία και ανάλυση τραπεζικών καταστάσεωνΥπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll)Υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεωνΤήρηση βιβλίων και αρχείων για σκοπούς ΦΠΑ και ετοιμασία των δηλώσεων ΦΠΑΕτοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ)

Read More 

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικες Υπηρεσιες

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την ανάπτυξη φορολογικών στρατηγικών που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού τους ενώ ταυτόχρονα πληρούν όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν νόμιμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.Η ομάδα των υψηλά ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών μας μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πελατών της.Όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν φορολογικά αποδοτικό σχεδιασμό, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση, να επωφεληθούν πλήρως από όλα τα φορολογικά οφέλη που έχουν στη διάθεσή τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία των μετόχων.Ένα σημαντικό μέρος της πρακτικής μας είναι να βοηθούμε Διεθνείς Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες. Η εφαρμογή των Συνθηκών Διπλής Φορολογίας και ο σωστός προγραμματισμός μπορούν να αποτρέψουν τον αντίκτυπο της διπλής φορολόγησης από το ίδιο εισόδημα ή κέρδη ή ακόμη και να μειώσουν ή να εξαλείψουν συνολικά φορολογικές υποχρεώσεις.Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να διαρθρώσετε την επιχείρησή σας με φορολογικά αποδοτικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις Συνθήκες Διπλής Φορολογίας και άλλες σχετικές φορολογικές διατάξεις.Οι βασικές μας φορολογικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:Εταιρικό Φορολογικό ΣχεδιασμόΠροσωπικό Φορολογικό ΣχεδιασμόΔιεθνή Φορολογικός ΣχεδιασμόςΑνασκόπηση και συμβουλές για τη φορολογική θέση της ΕταιρείαςΣυμβουλές για βέλτιστες φορολογικές δομέςΣυμβουλές για τις Συνθήκες Διπλής ΦορολογίαςΦορολογική ΣυμμόρφωσηΠροετοιμασία φορολογικών διατάξεων για οικονομικές καταστάσειςΠροετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτεςΣυμβουλευτική υποστήριξηΠιστοποιητικά Φορολογίας Κύπρου

Read More 

Εταιρικές και Καταπιστευτικές Υπηρεσίες

Εταιρικες και Καταπιστευτικες Υπηρεσιες

Μέσω του έμπειρου εταιρικού προσωπικού μας, προσφέρουμε υπηρεσίες δημιουργίας και εγγραφής εταιρειών σε περίπου 15 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής, της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής.Η εγγραφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Λτδ) στην Κύπρο είναι ιδανική για μη κατοίκους έτσι ώστε να ιδρύσουν υπεράκτιες διεθνείς επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη και ο ρόλος της ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου ενισχύεται σημαντικά.Το εταιρικό μας σετ περιλαμβάνει ετοιμασία καταστικού και εταιρικού υπομνήματος, σφραγίδας, πιστοποιητικών μετοχών, πιστοποιητικών εγγραφής και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα δημιουργία της Εταιρείας.

Read More 

Γραμματειακές Υπηρεσίες - Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος

Γραμματειακες Υπηρεσιες - Εταιρικη Διακυβερνηση και Εσωτερικος ελεγχος

Η Stephanou Audit παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ορθά μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, διασφαλίζουμε ότι η εταιρεία του πελάτη συμμορφώνεται πλήρως με τους ζητούμενους στόχους. Η ομάδα μας επιβεβαιώνει ανά πάσα στιγμή ότι τα αρχεία της πελάτιδας εταιρείας είναι ενημερωμένα και ότι τα νόμιμα έγγραφα συμπληρώνονται, υπογράφονται και κατατίθενται έγκαιρα.Γραμματειακές Υπηρεσίες:Παροχή Γραμματέα ΕταιρείαςΠροετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων των μετόχων και των διευθυντικών στελεχώνΥποστήριξη για αλλαγές στο Καταστατικό και τα Άρθρα της ΕταιρείαςΠροετοιμασία και υποβολή Ετήσιας ΈκθεσηςΠροετοιμασία ΕξουσιοδοτήσεωνΔιατήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίωνΕφαρμογή αλλαγών στους μετόχουςΑύξηση και Μείωση του μετοχικού κεφαλαίουΑλλαγή ονόματοςΚάθε επιχειρηματική οντότητα, προκειμένου να λειτουργεί παγκοσμίως με επιτυχία και αποτελεσματικά, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα Γραμματειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις οποίες να μπορεί να εξαρτηθεί. Αυτό ακριβώς είναι το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης:Διαχείριση της έκδοσης παραγγελιών αγοράς, τιμολογίων πωλήσεων, πιστωτικών σημειωμάτων και statements οφειλετώνΔιαχείριση αλληλογραφίας με τρίτουςΔιαχείριση αλληλογραφίας τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΠροετοιμασία μισθοδοσίας υπαλλήλων και στελεχώνΤραπεζικές Υπηρεσίες:Σύσταση πελατών σε αξιόπιστες τράπεζεςΆνοιγμα Εταιρικών και Καταπιστευτικών ΛογαριασμώνΛειτουργία τραπεζικών λογαριασμώνΔιευθέτηση, χειρισμός και μεταβίβαση ενέγγυων πιστώσεωνΥποστήριξη στην οργάνωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτώνΥποστήριξη στην οργάνωση on-line τραπεζικών υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες:Αίτηση για Πιστοποιητικό Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας (Πιστοποιητικό Ενημερότητας)Αίτηση για Πιστοποιητικό Φορολογικής ΚατοικίαςΚαταχώριση Web Domain

Read More 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακος Σχεδιασμος

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να επαναπροσδιοριστούν ο σκοπός της ύπαρξής τους στην αγορά καθώς και η αποστολή τους, ούτως ώστε να αναπτύξουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και βασικές ικανότητες.Η Stephanou Audit προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συνεργαζόμαστε στενά με τον πελάτη υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις παγκοσμίως για να καθορίσουμε τη στρατηγική και τους στόχους και να αναπτύξουμε μεθόδους και διαδικασίες που θα δημιουργήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανάλυση Κινδύνων & ΣυμμόρφωσηΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕπιχειρήσεωνΧρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίεςΟργάνωση εσωτερικού ελέγχουΜελέτες σκοπιμότηταςΈρευνες αγοράς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίεςΣυγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειώνΠροετοιμασία συμβάσεων πώλησης, συμβάσεων μίσθωσης και άλλων εγγράφων & ΠιστοποιήσειςΑναζήτηση και πρόσληψη προσωπικούΥπηρεσίες κατάρτισης στη λογιστική και τους υπολογιστέςΠροετοιμασία προϋπολογισμού και ταμειακών ροών

Read More 

Outsourced Accounting Services

Outsourced Accounting Services

Αναθέστε τις εργασίες σας στη Stephanou Audit και αποκτήστε πρόσβαση σε γρήγορες, ακριβείς και οικονομικά αποδοτικές λογιστικές υπηρεσίες από τους ειδικούς. Μπορούμε να φροντίσουμε τις οικονομικές και λογιστικές σας λειτουργίες, αφήνοντάς σας ελεύθερους να κάνετε ό, τι κάνετε καλύτερα - να ανατπύσσετε την επιχείρησή σας.Γιατί Outsourcing?Μειωμένα κόστη - Το outsourcing των λογιστικών σας λειτουργιών στη Stephanou Audit μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να μειώσει τα κόστη της και να εξοικονομήσει χρήματαΕμπειρογνωμοσύνη - Η εξωτερική ανάθεση των οικονομικών σας λειτουργιών σε εμάς θέτει τις λογιστικές σας εργασίες στα χέρια εκπαιδευμένων επαγγελματιών των οποίων η μόνη εστίαση είναι η λογιστική.Εμπειρία - Η Stephanou Audit είναι μια καλά εδραιωμένη εταιρεία ειδικευμένων ελεγκτών, πιστοποιημένων λογιστών και επιχειρηματικών συμβούλων. Έχουμε την εμπειρία για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.Καλύτερη Τεχνολογία - Πολλές επιχειρήσεις σκιάζουν μαζί με παρωχημένες λογιστικές και λογιστικές εφαρμογές λογισμικού. Με την εξωτερική ανάθεση των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σας στη Stephanou Audit, η επιχείρησή σας θα αποκτήσει πρόσβαση σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατο λογισμικό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.Βελτιώστε την επιχειρησιακή σας συνέχεια.Βελτιώστε την εστίασή σας - Αναθέτοντας τις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες σας, μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερους από τους ανθρώπους και τους πόρους σας στην κύρια αποστολή σας.Ασφάλεια - Τα λογιστικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που προστατεύουν από την απώλεια φυσικών δεδομένων και ενισχύουν τη συνέχεια της επιχείρησης σας.Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές σας καθημερινά, ακριβώς όπως ένα εσωτερικό λογιστικό τμήμα. Οι ειδικοί μας λογιστές μπορούν να χειριστούν τις ακόλουθες λογιστικές λειτουργίες:Επεξεργασία συναλλαγών σε πραγματικό χρόνοΤιμολόγηση πωλήσεωνΠληρωμή λογαριασμών προμηθευτώνΕπεξεργασία μισθοδοσίαςΔιοικητικές ΑναφορέςΠροϋπολογισμός, προβλέψεις, KPI τάσειςΣτην  Stephanou Audit ενεργούμε ως ένα εκτεταμένο μέρος της ομάδας σας, παρακολουθώντας συνεχώς τις λογιστικές σας καταστάσεις, βοηθώντας σας έτσι  να κατανοήσετε τους αριθμούς που καθοδηγούν την επιχείρησή σας και να σας υποστηρίξουμε να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση έτσι ώστε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να σας δείξουμε τι πρέπει να προσφέρουμε για την επίλυση των καθημερινών επιχειρηματικών σας προκλήσεων.

Read More 

Εκδοσεις

Cyprus: The Ideal Location

Cyprus: The Ideal Location

"Cyprus: The Ideal Location" Brochure can be a useful tool for all individuals and businesses wishing to have up to date information about Cyprus. About Cyprus: Cyprus is a European island country ...

Read More 

Cyprus Tax Facts & Figures 2018

Cyprus Tax Facts & Figures 2018

Cyprus Tax Facts & Figures can be a useful tool for all businesses and individuals wishing to have up to date information on the tax environment in Cyprus. The tax information contained ...

Read More 

Cyprus Tonnage Tax System

Cyprus Tonnage Tax System

This publication can be a useful tool for all businesses and individuals wishing to have up to date information on Cyprus Tonnage Tax System, one of the most attractive tax ...

Read More 

Sign Up

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine