Ρυθμιση Ληξιπροθεσμων Φορολογικων Οφειλων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθεσίας Ν.4(Ι)/2017 που προβλέπει στη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με Γνωστοποίηση που θα εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας σύμφωνα με το Άρθρο 20 της εν λόγω νομοθεσίας. 

Αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που θα είναι διαθέσιμο στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη». 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας είναι: 
  1. Να εγγραφείτε στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» (http://www.ariadne.gov.cy/) μέσω της οποίας θα γίνει έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων σας, και στη συνέχεια ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μηχανογραφημένο σύστημα. 
  2. Να υποβάλετε ΟΛΕΣ τις απαραίτητες δηλώσεις για όλα τα έτη / περιόδους που υποχρεούστε, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών. 
Παρακαλείστε όπως υποβάλετε όλες τις απαραίτητες δηλώσεις και πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» ΕΓΚΑΙΡΑ (και πριν την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) για αποφυγή καθυστερήσεων και αχρείαστης ταλαιπωρίας.

Sign Up